Bảng giáBảng giá

Beginner

49 / Month

 • Dung lượng: 750 MB
 • Băng thông: 5 GB
 • Sub domain: Unlimited
 • FTP account: Unlimited
 • My SQL: 1
 • Park domain: Unlimited
 • Addon Domain: 0
 • Backup: Hàng tháng
 • Hỗ trợ trực tuyến: 24/7

Beginner

49 / Month

 • Dung lượng: 750 MB
 • Băng thông: 5 GB
 • Sub domain: Unlimited
 • FTP account: Unlimited
 • My SQL: 1
 • Park domain: Unlimited
 • Addon Domain: 0
 • Backup: Hàng tháng
 • Hỗ trợ trực tuyến: 24/7

Beginner

49 / Month

 • Dung lượng: 750 MB
 • Băng thông: 5 GB
 • Sub domain: Unlimited
 • FTP account: Unlimited
 • My SQL: 1
 • Park domain: Unlimited
 • Addon Domain: 0
 • Backup: Hàng tháng
 • Hỗ trợ trực tuyến: 24/7